به گزارش ملت ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران علی عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی در گفتگوی ویژه خبری شب گذشته اعلام کرد: هنوز بیش از یک و نیم میلیون مودی مالیاتی برای ارائه کارنامه های مالیاتی خود مراجعه نکرده اند.

وی تصریح کرد: به همین علت با توجه به نزدیکی روزهای پایانی مهلت قانونی در نظر گرفته شده یعنی ۳۱ تیرماه از مودیان مالیاتی باقی مانده می خواهم که هر چه سریعتر اظهارنامه های مالیاتی خود را به ادارات مالیاتی ارسال کنند.

علی عسکری عنوان کرد: تا امروز حدود ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار مودی اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه کرده اند که گرچه روزانه بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار اظهارنامه مالیاتی به ادارات مالیاتی کشور ارائه شده است به همین منظور یک و نیم میلیون مودی که هنوز اظهارنامه های خود را ارائه نکرده اند باید هرچه سریعتر با توجه به روزهای پایانی مهلت مقرر با در نظر گرفتن تعطیلی روز جمعه به ادارات مالیاتی تحویل دهند که این یعنی روزانه بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار مودی مالیاتی باید اظهار نامه های مالیاتی خود را تحویل دهند.

رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان این که براساس قانون اجازه تمدید آخرین مهلت به مودیان مالیاتی داده نشده است تصریح کرد: طبق قانون فقط همان طور که گفته شد مودیان مالیاتی تا ۳۱ تیرماه می توانند مالیات برعملکرد خود را به ادارات مالیاتی کشور ارائه کنند.

*امضای الکترونیکی

رئیس سازمان امور مالیاتی در ادامه گفتگوی ویژه خبری عنوان کرد: در حال حاضر حدود ۲۰۰ هزار مودی مالیاتی دارای امضای الکترونیکی هستند که این کار باعثسرعت بخشیدن به روند ارائه الکترونیکی اظهارنامه های مالیاتی شده است.

عسکری ادامه داد: بالغ بر ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار اظهارنامه باقی مانده دارای امضای الکترونیکی نبوده و ما برهمین اساس به مشاغل و سایر مودیانی که اظهارنامه مالیاتی خود را به صورت الکترونیکی ارسال کرده اند اجازه داده ایم که تا پایان مرداد ماه به صورت دستی و یا از طریق ادارات پست مدارک خود را به منظور تکمیل و ارائه اظهارنامه مالیاتی به ادارات مالیاتی سراسر کشور ارائه کنند.

رئیس سازمان امور مالیاتی عنوان کرد: برهمین اساس ما امیدواریم مودیان مالیاتی طبق ماده ۱۵۸ قانون مالیات اصل ارائه خوداظهاری مالیاتی را به موقع اجرا و رعایت کنند تا مشمول اخذ جریمه نشوند.

*کسانی که اظهارنامه های خود را به موقع ارائه نکنند مشمول اخذ جریمه می شوند

رئیس سازمان امور مالیاتی در خصوص جریمه های مالیاتی گفت: در قانون قید شده که اگر مودیان مالیاتی به موقع اظهارنامه های مالیاتی خود را تحویل ندهند بعضی از جریمه ها برای آن ها اجرا می شود که به هیچ عنوان قابل بخشش نیست.

وی تصریح کرد: اما برای کسانی که اظهارنامه های خود را به موقع ارائه دهند معافیت های مالیاتی قید شده در قانون برای آن ها اعمال می شود به طوری که اگر به صورت الکترونیکی تا قبل از پایان تیرماه اقدام به ارائه اظهارنامه مالیاتی کنند ۴۰ درصد مالیات ها به صورت نقد و ۶۰ درصد مابقی آن در اقساط شش ماهه از آن ها اخذ می شود اما برای آن هایی که اظهارنامه مالیاتی خود را به صورت کاغذی ارائه دهند صددرصد مالیات از آن ها اخذ می شود.

*توافق با اصناف

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان این مطلب که سال گذشته این سازمان با اصناف به توافق رسیدند که تا ۳۰/۸ / ۹۱ اظهارنامه های مالیاتی ۲۶۱ هزار نفر مربوط به بند الف و دوم گرفته شود که این کار هم انجام شد

عسکری ادامه داد: براساس آمار تعداد مودیان مالیاتی مربوط به اصناف بالغ بر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بوده اند که حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر آن ها تا قبل از تیر ماه برای دریافت شماره اقتصادی ثبت نام کرده اند و فقط یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر آن ها هنوز ثبت نام نکرده اند.

رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان این که شماره اقتصادی اهمیت ویژه ای برای تعیین مودیان مالیاتی و دریافت اظهارنامه های مالیاتی آن ها دارد گفت: تاکنون فقط اشخاص حقوقی اقدام به دریافت شماره اقتصادی کرده اند و اشخاص حقیقی و مشاغل شماره اقتصادی نداشته اند ضمن آن که تشکل های قانونی هم مانند وزارتخانه ها، مراکز آموزشی و بیمارستان ها هم باید اقدام به دریافت شماره اقتصادی کنند.

عسکری عنوان کرد: برهمین اساس همه مودیان حقیقی و حقوقی باید تا پایان امسال شماره اقتصادی خود را دریافت نمایند و به همین منظور این مودیان باید مرحله اول و دوم ثبت نام خود را هر چه سریعتر تکمیل کنند.

وی افزود: ریشه شماره اقتصادی برای اشخاص حقوقی شماره ثبت شرکت ها است و برای اشخاص حقیقی فقط کد ملی را شامل می شود ضمن آن که تشکل ها هم باید برای دریافت شماره اقتصادی حتما به ثبت شرکت ها مراجعه و شناسه ملی بگیرند.

*سهم درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص ملی ۶.۷ درصد است
عسکری با تاکید براین نکته که در حال حاضر سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه عمومی و جاری به ترتیب ۳۳ و ۴۴ درصد است یادآور شد: براین اساس طبق آمارهای موجود سهم درآمدهای مالیاتی از مجموع تولید ناخالص ملی کشور بالغ بر ۶.۷ درصد است در بسیاری از کشورها سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه عمومی آن ها بیش از ۶۰ درصد است به همین علت ما در رابطه با سهم درآمدهای مالیاتی در اقتصاد کشور از کشورهای حوزه داخل بیش از ۳ برابر و کشورهای در حال توسعه ۲ برابر عقب تر هستیم البته در سال های اخیر اقدامات مناسبی برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه کشور به مرحله اجرا گذاشته شده است که یکی از آن ها اجرای طرح جامع مالیاتی است.

وی در رابطه با روند اجرای طرح جامع مالیاتی متذکر شد: نرم افزار این طرح در دو سه سال گذشته با کمک پیمانکار فرانسوی تولید و تست شده و در حال حاضر از اجرای آزمایشی آن در تهران حدود یک و نیم ماه می گذرد.

عسکری ادامه داد: در هفته آینده طرح آزمایشی این طرح در سه استان تهران، اصفهان و قم با حضور رئیس جمهور به مرحله اجرا گذاشته می شود که بعد از اجرای موفقیت آمیز طرح جامع مالیاتی در این سه استان این طرح به طور کامل در کشور عملی می شود.

*امسال با اصناف هنوز به توافق نرسیده ایم
رئیس سازمان امور مالیاتی در ادامه درباره آخرین وضعیت مذاکرات این سازمان با اصناف گفت: ما امسال سه دوره مذاکره با اصناف را انجام دادیم اما هنوز به توافق با آن ها نرسیدیم سال گذشته فقط یک دور مذاکره با اصناف انجام و به توافق رسیدیم.

وی عنوان کرد: البته ما با پزشکان، مهندسان و اتحادیه املاک مذاکراتی را انجام و به توافق رسیده ایم اما با سایر اصناف اگر چه مذاکره انجام شده ولی هنوز به توافق نرسیده ایم.

رئیس سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: موضوع عدم توافق ما با اصناف به هیچ عنوان مربوط به اظهارنامه های مالیاتی نبوده بلکه در رابطه با نامه مالیاتی بود یعنی آن که از مودیان مالیاتی خواسته شده که اطلاعات یک سال مالیاتی خود را در اظهارنامه های مالیاتی قید کنند که براین اساس اگر مشاغل جز بند الف هستند باید ترازنامه خود را قید کنند اگر جزو بند ج باشند باید خلاصه ترازنامه حتما در آن قید شود و اگر جزو بند ب محسوب می شوند باید علاوه بر ترازنامه سایر موارد مورد نیاز را هم قید کنند ضمن آن که اگر مودیان مالیاتی بدهی بیشتر از ۲۰۰ هزار تومان داشته باشند باید بدهی خود را هر چه سریعتر بپردازند.

رئیس سازمان مالیاتی ادامه داد: سال گذشته ما براین اساس توافقاتی را برای اصناف انجام دادیم و قید کردیم که اگر صنفی از توافق حاصل شده خارج شود ما باید برگه توافق برای آن ها صادر کنیم و مودی مربوطه باید این برگه را به طور مشخص دریافت کند ضمن آن که براساس توافق انجام شده در سال گذشته مودیان مالیاتی می توانند در صورت اعتراض خود را از طریق برگه های دریافت شده از سازمان امور مالیاتی اعلام و آن ها را به سازمان امور مالیاتی برای بررسی ارائه دهند.

علی عسکری تصریح کرد: ما هم چنان منتظر توافق اصناف با سازمان امور مالیاتی هستیم براساس تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی می تواند با اتحادیه ها مذاکرات را انجام و توافقات لازم را به مرحله اجرا بگذارد ضمن آن که برهمین اساس طبق ماده ۱۵۸ در رابطه با موضوع خوداظهاری مالیاتی امسال سازمان امور مالیاتی فرم هایی را بین مشاغل توزیعی و تولیدی براساس نوع فعالیت آن ها توزیع کرده است که امیدواریم این روند روبه رشد باشد و سایر اصناف هم انعطاف بیشتری را در این رابطه نشان دهند تا توافق نهایی براساس قانون با اصناف تهیه شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان این مطلب که مالیات به عنوان یکی از منابع درآمدی دولت ها محسوب می شود اظهار داشت: در برخی از کشورها همانند کشور ما که دارای منابع طبیعی هستند بخشی از درآمد آن ها از محل منابع طبیعی و بخشی دیگر از محل مالیات تامین می شود اما در کشورهای توسعه یافته بخش عمده درآمد دولت ها از محل مالیات تامین می شود.

عسکری تصریح کرد: همان طور که می دانید در همه کشورها نظام مالیاتی چند وجهی است که این موضوع در کشور ما هم وجود دارد براین اساس ما در نظام مالیاتی خودمان دارای دادستان مالیاتی، هیئت عالی مالیاتی، شورای عالی مالیاتی و در واقع به نوعی دارای قوه قضاییه در این بخش هستیم که به مسائل مالیاتی کشور از جمله تخلفات مالیاتی رسیدگی می کند.

وی در رابطه با ظرفیت های نظام مالیاتی کشور گفت: نظام مالیاتی کشور ما از ظرفیت های بسیار خوبی برخوردار است همان طور که گفته شد نظام اقتصادی همه دولت ها چند وجهی است و در کشور ما نیز این موضوع در سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات وجود دارد.

رئیس سازمان امور مالیاتی افزود: همان طور که می دانید بخش عمده فعالیت های کشاورزی در اقتصاد ما معاف از مالیات هستند که چیزی بالغ بر ۱۳ تا ۱۴ درصد فعالیت های این بخش را شامل می شود اما سهم عمده درآمدهای مالیاتی مربوط به بخش صنعت با رقمی بین ۳۰ تا ۵۰ درصد است که این سهم در برخی از کشورها بالای ۵۰ درصد را شامل می شود.

عسکری عنوان کرد: سهم بخش خدمات از نظر تامین منابع مالیاتی نسبت به دو بخش کشاورزی و صنعت بسیار ناچیز است در اقتصاد ما نزدیک به ۷۰ درصد از مالیات ها از بخش تولید ۹ درصد از حقوق یک و نیم درصد از ارثو مابقی آن از محل سایر بخش ها تامین می شود.

*۱۳ درصد از درآمد مالیاتی مربوط به مالیات برارزش افزوده است
عسکری با بیان این که سهم بخش خدمات بین ۵ تا ۶ درصد است تاکید کرد: از مجموع درآمد مالیاتی کشور حدود ۱۳ درصد آن مالیات بر ارزش افزوده می باشد که نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور و در نهایت افزایش درآمد کشور دارد.

وی در رابطه با الکترونیکی شدن نظام مالیاتی کشور گفت: در همه نظام های اقتصادی مالیات و همه خدماتی که به مردم ارائه می شود کاملا الکترونیکی است ما در این رابطه از سایر کشورها عقب تر هستیم اما طی سال های اخیر توجه ویژه ای از سوی دولت و مجلس به این موضوع شده به طوری که با اجرای طرح نظام الکترونیکی در یکی دو سال اخیر ما توانسته ایم اظهارنامه های مالیاتی را به صورت الکترونیکی دریافت کنیم که در این رابطه سختی ها و مقاومت هایی وجود داشته است.

وی با اعلام این که اشخاص حقوقی یعنی شرکت ها در این رابطه همکاری خوبی داشته اند گفت: افراد می توانند با استفاده از نظام الکترونیکی در هر زمان و هر نقطه از کشور از طریق دفاتر پیشخوان، دفاتر پست و حتی کامپیوترهای شخصی خود و حتی در محل کار خود اقدام به ارائه اظهارنامه الکترونیکی خود کنندبراین اساس سال گذشته ۹۰ درصد اظهارنامه ها یعنی ۴.۵ میلیون اظهارنامه مالیاتی به صورت الکترونیکی از مودیان مالیاتی دریافت شد و مودیان می توانند به چند روش یکی دانلود فرم اظهارنامه مالیاتی از طریق سایت این سازمان به آدرس www. tax. got. ir که همان آدرس سایت سازمان امور مالیاتی است فرم مربوطه را دریافت کرده و پس از تکمیل و از طریق همان سامانه به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.