به گزارش ملت ایران به نقل از تسنیم، فرشید سیاری اظهار داشت: براساس تمدید قرارداد بیمه طلایی برای چهارمین سال متوالی با شرکت بیمه ایران، از اول اردیبهشت ۹۲ تمام فرهنگیان تحت پوشش این بیمه می توانند در چارچوب مفاد قرارداد تعهدات پیش بینی شده از خدمات این بیمه بهره مند شوند.

وی با اشاره به این مطلب که کارت بیمه طلایی تمامی فرهنگیان عضو توسط شعب بیمه ایران صادر و در اختیار ادارات آموزش و پرورش سراسر کشور قرار گرفته است، افزود: آن دسته از بیمه شدگان فرهنگی شاغل و افراد تحت تکفل آنان که تا کنون موفق به دریافت کارت نشده اند، می توانند برای دریافت کارت خود به ادارات محل خدمت مراجعه کنند.

سیاری ادامه داد: تعهدات این قرارداد همانند سال گذشته بوده و هیچگونه تغییری در آن ایجاد نشده است.

مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، تعهدات بیمه گر در ارتباط با هزینه های دندانپزشکی را تا سقف ۲ میلیون ریال و عینک را تا سقف ۵۰۰ هزار ریال برای هر نفر اعلام و تصریح کرد: ملاک استفاده از مزایای بیمه طلایی منوط به داشتن کارت نیست و تمام هزینه های درمانی بیمه شدگان در چارچوب مفاد قرارداد از اول اردیبهشت ۹۲ قابل پرداخت است.