به گزارش اقتصاد پرس حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو باایسنا، افزود: در حال حاضر نگرانی بسیاری از گروههای کارگری و حوزه کار این است که فردی وابسته به گروههای سیاسی به عنوان وزیر کار انتخاب شود و همه مشکلاتی که طی این سالها داشتیم دوباره تکرار شود.

وی افزود: با این حال جامعه کارگری امیدوار است که آخرین اجماع تیم مشاوران دکتر روحانی بر روی فردی مستقل، متخصص، کار کرده و صاحبنظر در حوزه کار و تولید باشد.

به اعتقاد این فعال کارگری وزارت کار نیازمند حضور فردی کار کرده و با تجربه در حوزه اقتصاد و تولید است و چنین فردی باید بتواند نقش اساسی خود در وزارت کار را که تنظیم روابط کار و حمایت فنی از تعاونی ها است، دنبال کند.