به گزارش ملت ایران مهرآبادی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، با بیان اینکه کلیه واحدهای مسکن مهر با خدمات زیربنایی به متقاضیان تحویل داده می شود، گفت: تمامی واحدهای مسکن مهر در مرحله نخست کاری خدمات زیربنایی آن ها ساخته می شود.

وی ادامه داد: سازمان ملی زمین و مسکن ساخت مدرسه، مسجد، کلانتری، واحدهای تجاری و اداری را که خارج از وظایف آنها است به عهده گرفته است.

رئیس سازمان زمین و مسکن با اشاره به اینکه قیمت مصالح ساختمانی کاهش یافته است، گفت: کاهش قیمت مصالح ساختمانی در ثبات بازار مسکن موثر است.

وی با اشاره به اینکه واحدهای مسکن مهر که در سال گذشته ساخت آنها به اتمام رسیده است مشمول افزایش قیمت نمی شوند، افزود: ساخت بسیاری از واحدهای مسکن مهر با تاخیر بوده که شامل افزایش قیمت مصالح ساختمانی شده اند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه تصریح کرد: واحدهای که در مرحله نازک کاری قرار داشته، افزایش قیمت در مرحله آسانسور و شیرآلات صورت می گیرد.