ملت ایران: بازار خودروهای وارداتی در هفته جاری شاهد افت و خیز قیمتها بود بطوریکه سانتافه و لندکروز بیشترین افت قیمت و سراتو بیشترین رشد قیمت را از آن خود کردند.
در این هفته سانتافه و لندکروز در کنار هیوندای i۳۰ با افزایش بها و سراتو، آزرا و کمری با کاهش قیمت مواجه شدند و این در شرایطی است که سایر خودروها روی ثبات قیمتها را به خود دیدند.
قیمت خودروهای وارداتی به شرح جدول زیر است:

نام خودرو

قیمت

هیونداi۳۰

۱۰۴ میلیون تومان

سانتافه

۲۶۵ میلیون تومان

کمری ۲۰۱۳

۱۶۵ میلیون تومان

پرادوvx۴

۳۲۰ میلیون تومان

لندکروزGXR۲۰۱۳

۳۴۰ میلیون تومان

آزرا ۲۰۱۳

۲۱۲ میلیون تومان

سراتو

۱۲۰ میلیون تومان

مرسدس بنزE۳۵۰

۴۵۵ میلیون تومان