به گزارش سرویس اقتصادیملت ایران، اهنگامی که کالایی به قیمت ارزان تر نسبت به کالایی دیگر خریداری می شود، این ذهنیت در فرد خریدار به وجود می آید که سطح انتظارات خود را در خصوص کیفیت آن کالا نسبت به کالای گران تر آن پایین آورده و یا تعدیل کند، حال اگر احیاناً توقع کاهش نیابد و فرد سطح انتظار قبلی را داشته باشد، می توان گفت خواسته ای غیر معمول بوده و چندان با واقعیت مطابقت ندارد، به تعبیر یک ضرب المثل پارسی: " هر چقدر پول بدهی، همان قدر آش می خوری. "

بسیاری معتقدند مقایسه کردن دو ماهیت غیر متشابه اساساً کار نادرستی است زیرا آن دو چیز دارای تفاوت های بنیادینی بوده و نمی توان شرایط وجودی حاکم بر آن ها را با هم در دو کفه ترازو قرار داد، حتی سنجش توانایی افراد و مقایسه آنان و امتیازدهی و نتیجه گیری از این طریق نیز امری مردود به شمار می رود.

شاید بتوان با ذکر مثالی این گفته را روشن تر کرده و آن را به اثبات رساند: در کشور ما اتفاقی به صورت ماهیانه رخ می دهد و آن لیست کردن خودروهای موجود در کشور و مقایسه آن ها با یکدیگر است، در نهایت نتیجه گیری می شود خودروهایی که در پایین جدول رده بندی این مقایسه قرار می گیرند بدترین خودروهای موجود در ایران هستند، در نگاه اول می توان این اقدام را حرکتی با هدف ارائه آمار و اطلاعات به مردم و ارتقا سطح آگاهی مخاطبین تلقی کرده و آن را فعالیتی مثبت و سازنده دانست، اما واقعیت این است که چنین اقدامی در هیچ جای جهان بدون سنجش های واقعی و ارائه واقعیت ها صورت نمی گیرد، این گونه نیست کارکنان شاغل در یک سازمان ماهی یک روز یک خروجی تولید کرده و آن را در رسانه ها منتشر کنند و بروند تا ماه بعدی! بدون این که همه جوانب کار خود را به صورت کامل در اختیار مردم قرار دهند، آن چه از پس این اقدام بیرون می آید استناد افراد و سازمان ها به اطلاعات ناقص و نتیجه گیری های سطحی و بدون در نظر گرفتن واقعیات است.

با نگاهی گذرا به جداول فوق و بررسی کلی قیمت ها و رتبه بندی خودروها از لحاظ استانداردی، می توان دریافت که شرایط این خودروها بکلی با هم تفاوت دارد و باید در قضاوت در مورد آن ها مورد توجه قرار گیرد، به عنوان مثال خودرو ۱۵ میلیونی که در حال حاضر ارزان قیمت ترین خودرو موجود در بازار است طبیعی است که باید از نظر کیفیت با خودرو بالای ۱۰۰ میلیون تومان تفاوت داشته باشد، خریداران خودرو ۱۵ میلیونی باید سطح توقع خود را در حد کالای تحت مالکیت خود تنظیم کنند.

خودرو ارزان قیمت از نظر شرایط تولید، هزینه مصرف شده در فرایند تولید آن، مواد اولیه، نرخ دستمزد کارگر، ارز بکار رفته در آن، مکان تولید و در بسیاری وجوه دیگر تفاوت های غیرقابل قیاسی با خودرو گران قیمت دارد و نباید بدون در نظر گرفتن این مسائل تنها به ذکر این موضوع که فلان خودرو ارزان قیمت سطح کیفی بدی دارد اکتفا کرد، باید این واقعیات موجود را نیز به حساب آورد.