ملت ایران: محمدرضا فیض آبادی اظهار کرد: براساس قانون، ابتدای تیر ماه امسال آخرین مهلت تعیین شده برای ارتقای استاندارد آلایندگی موتورسیکلت ها به یورو ۳ بود.

وی با بیان این که مسئولیت نظارت بر حسن اجرای استانداردها بر عهده سازمان ملی استاندارد بوده و این سازمان باید در این باره توضیح دهد، خاطرنشان کرد: بنابراین طبق قانون، شماره گذاری موتورسیکلت هایی که تاکنون به استاندارد آلایندگی یورو ۳ ارتقاء نیافته اند باید متوقف شود.

مدیر بهینه سازی انرژی در بخش حمل و نقل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت ادامه داد: در حال حاضر موتور(Engine) بسیاری از موتورسیکلت ها کاربراتوری است که البته با ارتقای تکنولوژی می توانند استاندارد آلایندگی یورو ۳ را پاس کنند.

فیض آبادی در پاسخ به این که با توجه به مصوبه دولت در زمینه تمدید موعد ارتقای استاندارد آلایندگی خودروها به یورو ۴، آیا مهلت جدیدی به تولیدکنندگان موتورسیکلت در این زمینه داده شده است، تصریح کرد: در مصوبه اخیر تنها موضوع خودروها مطرح بوده و اشاره ای به موتورسیکلت ها نشده است؛ بنابراین طبق قانون تنها موتورسیکلت های یورو ۳ مجوز شماره گذاری را دارند.