به گزارش ملت ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران، قیمت ها به شرح زیر می باشد:

نام قیمت(تومان)
Canon Pixma IP - ۲۷۰۰ ۱۲۹,۰۰۰
HP Deskjet ۱۰۵۰ ۱۶۹,۰۰۰
Canon Pixma MP۲۳۰ ۱۷۹,۰۰۰
Pantum P۱۰۰۰ ۲۴۵,۰۰۰
Pantum P۱۰۵۰ ۲۴۵,۰۰۰
Canon Pixma MX۳۷۴ ۲۵۷,۰۰۰
Pantum P۲۰۰۰ ۲۵۹,۰۰۰
Samsung ML - ۲۱۶۰ ۲۵۹,۰۰۰
Canon i - Sensys LBP۶۰۲۰ ۳۰۹,۰۰۰
HP Officejet ۴۵۰۰ ۳۱۹,۰۰۰
Samsung ML - ۲۱۶۵W ۳۴۰,۰۰۰
HP LaserJet P۱۱۰۲ ۳۹۹,۰۰۰
Canon Selphy CP۹۰۰ ۴۶۰,۰۰۰
Canon I - Sensys MF - ۳۰۱۰ ۴۸۹,۰۰۰
Canon I - Sensys MF - ۴۴۱۰ ۵۶۹,۰۰۰
Samsung SCX - ۳۴۰۵FH ۶۴۵,۰۰۰
HP LaserJet P۲۰۳۵ ۶۶۵,۰۰۰
Samsung SCX - ۳۴۰۵HW ۶۷۹,۰۰۰
Canon iSensys MF۴۷۳۰ ۷۳۹,۰۰۰
Canon iSensys MF۴۸۷۰dn ۱,۱۴۹, ۰۰۰