ملت ایران: بهنام ملکی افزود، در مورد نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در دولت آینده اظهار کرد: تعلق یارانه به مستحق واقعی آن سیاستی بلامانع است و نظام برنامه ریزی کشور باید به گونه ای عمل کند که یارانه در محل ضروری آن و به طور هدفمند(نه هدرمند) هزینه شود از این رو مدیران بعدی نیز باید در راستای تکمیل قانون هدفمندی یارانه ها گام بردارند.

وی با بیان این که اقشاری که می توانند مشارکت بیشتری در پرداخت مالیات و اداره کشور داشته باشند نباید یارانه دریافت کنند، افزود: اکنون مهم ترین مشکل در اجرای هدفمندی یارانه ها، پرداخت نقدی یکسان به عموم جامعه است که ضمن دامن زدن به حجم نقدینگی و افزایش مصرف گرایی منابع را نیز به نوعی غیرهدفمند می کند چراکه ممکن است برخی از دهک های درآمدی که دچار ناهنجاری اجتماعی(اعتیاد سرپرست خانوار و…) هستند یارانه ی نقدی را به درستی مصرف نکرده و دولت از هدف اصلی خود یعنی هدفمندکردن یارانه ها دور شود.

این استاد دانشگاه با اعتقاد به این که یارانه تنها باید در نهایت به چهار دهک پایینی تعلق گیرد، تخصیص کارت هوشمند انرژی به این اقشار را دولت آینده پیشنهاد کرد و گفت: براین اساس هزینه های مصرفی نظیر آب، برق و گاز و هم چنین هزینه ی آموزش و درمان با رعایت الگوی مصرف تا سقفی معین از طریق کارت هوشمند انرژی پرداخت شود.

این کارشناس هم چنین کاهش حجم مطالبات عمومی از دولت و ممانعت از کاهش فساد ناشی از صرف مبالغ نقدی را در این طرح از مزایای اختصاص کارت هوشمند انرژی عنوان کرد.

وی با اشاره به نوع تعلق یارانه نقدی به بخش صنعت با ابراز مخالفت نسبت به این امر تصریح کرد: هر چند برخی در اظهار نظرهای خود بر اختصاص یارانه نقدی به این بخش ها تاکید می کنند، اما دولت منتخب باید حمایت یارانه ای خود به صنعت را به طور اعتباری انجام دهد به گونه ای که بنگاه های اقتصادی و صنعتی مشروط به اصلاح نظام تکنولوژی فرسوده خود بتواند از تسهیلات ارزی و ریالی مناسب استفاده کرده و ماشین آلات قدیمی و مستهلک را با دانش و فن آوری جدید جایگزین کنند.

ملکی خاطر نشان کرد: چه بسا حمایت غیرنقدی و اصلاح تکنولوژی و نوسازی در صنعت، سخت افزار، نرم افزارهمچنین اصلاح نظام مدیریت و نیروی انسانی می تواند ضمن ایجاد تحولاتی عظیم در کاهش هزینه های تولید و بهای تمام شده، ارتقاء کیفیت تولید داخلی، رشد صنعتی و اقتصادی کشور را نیر به همراه داشته باشد.