یارتیزا اولیویا که دلیل این مشکلش همچنان مشخص نیست روزی چندبار دچار این نوع خونریزی دردناک می شود. به گفته پزشکان در هیچ یک از اندام های نزدیک به چشم های او خونریزی مشاهده نشده، بنابراین وی باید برای انجام معاینه های دقیق تر نزد بهترین متخصصان چشم دنیا فرستاده شود. گفتنی است برخی رسانه ها اعلام کرده اند تعدادی از متخصصان چشم به طور داوطلبانه و رایگان ممکن است درمان وی را به عهده بگیرند.