به گزارش سرویس اجتماعی ملت ایران خانمی که قصد خرید سیب زمینی را داشت، علاوه بر سیب زمینی، چیز جالب و ترسناکی خرید: یک مار نارنجی و سفید یک منری!

بانی ریگر، اهل هانتینگتون شمالی در ایالت پنسیلوانیای آمریکا هفته‌ی پیش کیسه ای سیب زمینی از فروشگاه وال مارت تهیه کرده است. کیسه سیب زمینی کاملا بسته بوده تا اینکه روز پنجشنبه برای پختن غذا آن را باز کرده است. چیزی که با آن مواجه شده یک مار نارنجی و سفید بوده که یک متر طول داشته است.

خانم ریگر می گوید: " ابتدا که کیسه را باز کردم با قسمت شکم مار که سفید بود مواجه شدم. با خودم فکر کردم که چیزی که در دستم گرفتم یک سیب زمینی خراب سفید رنگ است… اما این یک مار بود! وقتی خرید می کردم کیسه کاملا مهر و موم شده بود و این نشان می داد من یک مار خریده ام! وقتی به خودم آمدم فقط داشتم جیغ می کشیدم! "

مار باهوش و عصبانی وقتی با خانم ریگر مواجه می شود، به سرعت به طرف محوطه باز حرکت می کند و به حصاری که خانم ریگر قبلا برای نگهداری حیوانات خانگی ساخته بود، پناه می برد. خانم ریگر اعتقاد دارداین مار مخصوص غلات و رشد در مزارع سبزیجات است.

پس از تماس خانم ریگر با فروشگاه و اطلاع موضوع، مدیر فروشگاه گفته در صورتی که خانم ریگر رسید خرید را نگه داشته باشد، می تواند سیب زمینی ها را عودت داده و غرامت دریافت کند. فروشگاه همچینین در پی تماس با توزیع کننده سیب زمینی است تا بفهمد این مار چطور توانسته است وارد کیسه سیب زمینی شود.