ملتایران: سایت "خبرخوانی" به جامعه مجازی رسانه های ایران پیوست. این تارنمای اینترنتی، اخبار کل رسانه ها را با بالاترین سرعت جمع آوری کرده و نمایش می دهد. از ویژگی های این خبر خوان نمایش خبر به محض انتشار در سایت اصلی است.
این خبرخوان، برای کسانی که اخبار را لحظه ای پیگیری می کنند، بسیار مفید است.

همچنین اینخبرخوان، اخبار سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و دیگر حوزه ها را به صورت دسته بندی شده بر روی تارنمای خود نمایش می دهد.