ملت ایران: لیو لینگ چائو ۳۸ساله خانه ۶۰کیلویی خود را با داربستی از بامبو و پوششی پلاستیکی ۵سال پیش ساخت و از آن پس با آن در چین سفر می کند.

خانه مرد حلزونی یک و نیم متر عرض و ۲متر و ۲۰سانت ارتفاع دارد.

او درباره انگیزه اش از این نوع سفر شگفت انگیز می گوید: برای جمع کردن پول و ادامه سفر در کشوری به وسعت چین تنها راه چاره ای که به ذهنم رسید سفر به شیوه حلزون ها بود.

گفتنی است حتی در چین نیز مردم از خانه ای که ۲پا زیر آن حرکت می کند بسیار شگفت زده می شوند.