به گزارش اقتصادنیوز، بازار امروز شاهد افزایش قیمت دلار و یورو بود، در مقابل پوند کاهش قیمت را تجربه کرد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد امروز با افزایش ۰.۲ درصدی، از ۲۵,۱۴۸ (بیست و پنج هزار و یکصد و چهل و هشت ) تومان به ۲۵,۲۰۰ (بیست و پنج هزار و دویست ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۵,۲۰۰ ۵۲ ۰.۲ 11:03
۲۵,۱۴۸ -۳۰۲ -۱.۲۱ روز قبل
۲۵,۴۵۰ ۲۷۰ ۱.۰۶ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

در بازار امروز دلار در بازار متشکل نسبت به روز قبل ، با ۲۱۱ تومان افزایش، ۲۴,۴۰۸ (بیست و چهار هزار و چهارصد و هشت ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۴,۴۰۸ ۲۱۱ ۰.۸۶ 11:01
۲۴,۱۹۷ -۵۰۱ -۲.۰۸ روز قبل
۲۴,۶۹۸ ۲۴۲ ۰.۹۷ ۲ روز پیش

 

 
 

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

همچنین قیمت یورو در بازار آزاد با افزایش ۰.۰۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳۰,۳۸۱ (سی هزار و سیصد و هشتاد و یک ) تومان معامله شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۰,۳۸۱ ۱۸ ۰.۰۵ 10:00
۳۰,۳۶۳ -۳۰۱ روز قبل
۳۰,۶۶۴ ۲۴۵ ۰.۷۹ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

پوند، امروز به ۳۵,۱۰۴ (سی و پنج هزار و یکصد و چهار ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۵,۱۰۴ -۱۰ -۰.۰۲ 10:00
۳۵,۱۱۴ -۳۶۸ -۱.۰۵ روز قبل
۳۵,۴۸۲ ۳۷۷ ۱.۰۶ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

در بازار امروزقیمت درهم امارات (حواله) نسبت به روز قبل ، با ۶ تومان افزایش، ۶,۹۸۶ (شش هزار و نهصد و هشتاد و شش ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۹۸۶ ۶ ۰.۰۸ 11:04
۶,۹۸۰ -۷۰ -۱.۰۱ روز قبل
۷,۰۵۰ ۷۰ ۰.۹۹ ۲ روز پیش

 

قیمت لیر ترکیه امروز

لیر ترکیه امروز با افزایش ۰.۸۶ درصدی، از ۳,۴۴۰ (سه هزار و چهارصد و چهل ) تومان به ۳,۴۷۰ (سه هزار و چهارصد و هفتاد ) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار کانادا

در بازار امروز دلار کانادا نسبت به روز قبل ، با ۳۸ تومان کاهش، ۱۹,۹۰۹ (نوزده هزار و نهصد و نه ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار استرالیا امروز

امروز دلار استرالیا برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، بطوری که دلار استرالیا که روز قبل تا ۱۹,۹۱۰ (نوزده هزار و نهصد و ده ) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ مصادف با ۰۳ مارچ ۲۰۲۱ - با رشد ۱.۰۴ درصدی به ۲۰,۱۲۰ (بیست هزار و یکصد و بیست ) تومان رسید.

بورس عقب نشینی کرد

به گزارش اقتصادنیوز، شاخص کل بورس تهران در شروع معاملات بازار سرمایه با ریزش 4600 واحدی در سطح یک میلیون و 181 هزار واحد قرار گرفت. شاخص کل هم وزن هم سرخپوش شد و با ریزش 31 واحدی 431 هزار و 600 واحد را ثبت کرد.