«گذرگاه کوچک شاه» اسم یه گذرگاه تو اسپانیاست که به زبان اسپانیایی «ال کامینیتو دل ری» نامیده می شه. این گذرگاه یه مسیر متروک اول دیوار ال چورو و دیوار بزرگ سنگی آلور، که به دستور پادشاه برای جابجایی کارگران، خدمتکاران و نیروهای شاه آلفونسوی هشتم ساخته شده. به خاطر اینکه شاه هم برای عبور از بین این دو آبشار دائما از این مسیر استفاده می کرده اسم این گذرگاه به گذرگاه کوچک شاه معروف شد.


عرض کل این مسیر کمتر از یک متره و بعضی جاها به کمتر از ۵۰ سانتی متر هم میرسه. این عرض کم مسیر در حالیه که ارتفاع این مسیر از سطح رودخانه گادالهورس ۱۰۷ متره. ال کامینیتو دل ری به خاطر اتفاقات زیاد و تعداد کشته شدگان بسیار زیاد، خطرناک ترین گذرگاه دنیا لقب گرفته و به خاطر همین موضوع تا سال ۲۰۰۰ عبور ازاین مسیر ممنوع اعلام شده بوده، اما ماجراجویانی که تنها به دنبال خطرن این هشدارها رو جدی نگرفته و باز هم از آن گذر کردن تا اینکه مسیر دوباره ایمن سازی و بازگشایی شد.
ولی با این حال باز هم نمی شه اینجارو محلی مناسب برای عبور دونست.