ملت ایران: اولین زن خلبان هواپیمای جنگی در افغانستان، فارغ التحصیل شد.

ستوان دوم نیلوفر رحمانی ۲۱ ساله در کنار ۸ خلبان جوان دیگر دیروز پنجشنبه در مراسم جشنی در پایگاه هوایی شینداد هرات، به طور رسمی فعالیت خود را به عنوان خلبانان نیروی هوایی افغانستان آغاز کرد.

این خلبانان توسط مدرسانی از نیروی هوایی آمریکا، دوره های آموزشی را طی کردند.

نیلوفر رحمانی در این دوره آموزشی، ۱۹۷ پرواز به مدت ۱۴۵ ساعت را گذراند.


عصر ایران