ملت ایران: مزین السلطنه که دختر میر سیدرضی رئیس الاطباء پزشک قشون ناصرالدین شاه بود تحصیلات خود را نزد پدرش یاد گرفت و به دلیل حضورش در خانواده ای تحصیلکرده و با سواد از برخی تحولات اجتماعی و فرهنگی جامعه و جهان آن روزگار مطلع شد و چون علاقه زیادی هم به آموختن علوم جدید داشت به خواندن زبان فرانسه و آموزش عکاسی مشغول شد.
او در واقع اولین زن روزنامه نگار ایران است البته اولین نشریه ای که از طرف زنان در ایران منتشر شد نشریه " دانش " نام داشت که در سال ۱۲۸۹ ه - ش توسط " خانم دکتر کحال " همسر میرزا حسین خان کحال انتشار یافت. این نشریه در تهران منتشر شد که هفته ای یک بار و در هشت صفحه با قطع رحلی و چاپ سربی چاپ می شد و علاوه بر ایران در سایر کشورها هم منتشر می شد که بعد از یک سال متوقف شد. و سال بعد از تعطیلی " دانش " در سال ۱۳۹۲ ه - ش مریم عمید نشریه ای با عنوان شکوفه منتشر کرد که در واقع این نشریه به عنوان اولین نشریه زنان در ایران شناخته شده است، مزین السلطنه که در شانزده سالگی ازدواجی ناموفق با عمادالسلطنه سالور یکی از شاهزادگان قجر داشت چند سال بعد با قوام الحکماء از روشنفکران زمان ازدواج و صاحب دو فرزند شد. همسرش یکی از مشوقان او برای کارهای فرهنگی اش بود. پس از فوت قوام الحکماء، او دیگر ازدواج نکرد و تمام وقت خود را صرف امور فرهنگی کرد.