ملت ایران: بلندترین برج جهان به ارتفاع یک کیلومتر پس از برج خلیفه در شیخ نشین دوبی احداثخواهد شد.
محمدالعبار مدیر شرکت " اعمار " دیروز در نشست خبری اعلام کرد: این شرکت مجری احداثدومین برج تاریخی و جهانی در شیخ نشین دوبی خواهد بود.
وی افزود: شرکت " اعمار " در حال رایزنی با مسئولان دوبی برای احداثبلندترین برج جهان به ارتفاع بیش از یک کیلومتر است.
مدیر شرکت اعماراظهارکرد: عملیات احداثاین برج در نیمه دوم سال جاری میلادی آغاز می شود و این برج در سال ۲۰۱۸ میلادی افتتاخ می شود.
وی خاطرنشان کرد: جزئیات بیشتر این برج طی روزهای آینده از طرف شرکت اعمار اعلام خواهد شد.
برج خلیفه با ارتفاع ۸۳۰ متر بلندترین برج جهان است که توسط شرکت ساخت و ساز " اعمار " در دوبی احداثشده است.