به گزارش ملت ایران به نقل از ایسنا: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره ی عرضه ی کتاب های «حریم سلطان» و «عشق ممنوعه» در نمایشگاه کتاب تهران پاسخ داد.
سیدمحمد حسینی درباره انتشار و عرضه کتاب های «حریم سلطان» و «عشق ممنوعه» بر اساس سریال های ماهواره یی شبکه های فارسی زبان خارج از کشور در نمایشگاه کتاب تهران، گفت: در نمایشگاه کتاب گروهی برای نظارت بر این گونه مسائل وجود دارد. قطعا اگر کتاب ها مجوز چاپ نداشته باشند و در نمایشگاه عرضه شوند، با ناشران آن ها برخورد می کنیم، ولی اگر مجوز نشر گرفته اند و در حال عرضه در نمایشگاه هستند، نشان می دهد که قبلا در بررسی کتاب ها از سوی مسؤولان کوتاهی صورت گرفته است.
او همچنین در پاسخ به خبرنگار ایسنا درباره ی کتا ب های ناشران خارجی که در گمرک مانده و هنوز ترخیص نشده است، گفت: در این زمینه گمرگ قول همکاری داده است. کتاب های ناشران خارجی به تدریج به نمایشگاه رسیدند و در روزهای آینده هم اگر کتابی مانده باشد، ترخیص خواهد شد.
حسینی در پاسخ به سؤالی درباره ی استقبال نکردن مردم از غرفه هایی چون بازار جهانی کتاب و دیگر غرفه هایی که حالت نمایشگاهی دارند نیز گفت: مردم بیش تر به دنبال خرید هستند و خیلی به دیدن غرفه هایی که جنبه ی نمایشگاهی دارند، نمی آیند.
وزیر ارشاد همچنین درباره ی ارائه ی کتاب های منتشرشده یک سال اخیر در سالن یاس گفت: در این سالن ۶۰۰۰ اثر تازه ارائه شده است. امسال در این سالن کتاب های بخش خصوصی هم اضافه شده و کمبودهای سال گذشته جبران شده است. به طور کلی تنوع کاری سالن یاس بیش تر از سال گذشته است و در این زمینه هر سال رو به تکامل هستیم.
او در ادامه درباره میزان استقبال مردم از نمایشگاه کتاب گفت: روز گذشته ۲۵۰ هزار نفر از نمایشگاه بازدید کردند که با توجه به روزهای ابتدایی گشایش نمایشگاه، استقبال خوبی بوده است. اما ممکن است به خاطر تغییراتی که امسال در فضای نمایشگاه به وجود آمده و اضافه شدن فضا مثل هر سال شاهد غلغله ی جمعیت نباشیم.
مدیر ارزشیابی: اشکال ندارد
مدیر کمیته ارزشیابی نمایشگاه کتاب تهران گفت: «چاپ این کتاب ها با رعایت تمام ضوابط انتشار کتاب صورت گرفته و می توانند چاپ و پخش شود. بنابراین عرضه آنها در نمایشگاه از نظر من بلامانع است.» این در حالی است که وزیر ارشاد دستور جمع آوری این کتاب ها را صادر کرده است.
مجید حمیدزاده، رئیس کمیته ارزشیابی نمایشگاه کتاب در جمع خبرنگاران درباره موضوع توزیع رمان های عشق ممنوعه و حریم سلطان گفت: این اشتباه است که گاهی سریال و فیلمی ممکن است دارای مختصات یا هنرنمایی هایی باشد که در کتاب منتقل نشوند. بنابراین ما با این هنرنمایی ها و این که فیلم دارای چه مختصاتی است کاری نداریم. چنین چیزی را باید سازمان سینمایی رسیدگی کند، اما این که به عنوان نوشته به صورت کتاب آمده است، باید اشاره کنیم که این کتاب کارهای مربوط به نشرش انجام شده است. عشق ممنوعه هم همین طور است.
وی افزود: این کتاب ها چه قبل و چه بعد از پخش سریال ها منتشر شده باشند، باید فیلم و کتاب را نباید باهم مخلوط کرد. ممکن است آن چه در کتاب هست، در فیلم نباشد. بعضی موارد هست که در نوشته نمود زیادی ندارد، ولی در تصویر دارد. در حوزه کتاب، طبق ضوابط ارزیابی کتاب ها، مشکلی نداشته و به این دو مجوز اعطا شده است.
حمیدزاده در بخشی از این گفتگو گفت: هم عشق ممنوع هم حریم سلطان در حوزه سینما دارای مشکلاتی است که معاونت سینمایی باید اظهار نظر کند، اما چاپ این کتاب ها با رعایت تمام ضوابط انتشار کتاب صورت گرفته و حداقل های ممیزی هم درباره آن ها لحاظ شده، مجوز گرفته و می تواند چاپ و پخش شود و از نظر من عرضه آن بلامانع است. در مورد این دو کتاب برخوردی با ناشر نخواهد شد و می توانند در نمایشگاه عرضه شوند.
وی درباره سخنان وزیر ارشاد درباره بررسی دوباره آثار مجوزداری که درباره شان بحثو نظر وجود دارد، گفت: احتمال اشتباه در کار، در میزان اندک وجود دارد. ممکن است من کتابی را بررسی کرده و مجوز داده باشم و شما ایرادی بگیرید. بعد هم من ببینم ایراد شما وارد است. ما برای خودمان عصمت قائل نیستیم اگر اشکال و اعتراضی باشد برسی می شود.
مدیر کمیته ارزشیابی نمایشگاه کتاب در ادامه گفت: هر زمانی متوجه خطا شویم باید خطا را اصلاح کنیم، مانند مواد دارویی و غذایی. ما هر زمانی متوجه شویم مواد دارویی فاسد است نباید اجازه دهیم به دست مردم برسد. در حوزه کتاب هم هر زمانی متوجه شویم جلوی آن را خواهیم گرفت؛ چون قبلا مجوز گرفته است، باید به نحوی خسارتش جبران شود. چون وقتی مجوز دادیم، تعهد داریم. جلوی ضرر را از هر جایی بگیریم منفعت است.
وی در پایان درباره تخلفات صورت گرفته در نمایشگاه گفت: روز دوم تخلفی در بین ناشران دیده شد. در حوزه تخلفات در قیمت ناشران داخلی در حدی نزدیک به صفر هستیم. در روز اول از ۳۰۰ هزار عنوان ۸ مورد تخلف داشتیم و در روز دوم حدود ۲۰ تخلف به چشم خورده است.