ملت ایران: به تازگی گوشی هایی با نام یکی از برندهای معروف گوشی های تلفن همراه به صورت غیر مجاز وارد کشور شده است که در حافظه داخلی آن تصاویر و بازی های مستهجن و مبتذلی وجود دارد.
نکته تامل برانگیز آن جا است که به هیچ وجه این تصاویر و بازی ها از روی حافظه گوشی حذف نمی شود.
همچنین گفتنی است این گوشی های غیر مجاز با قیمت بسیار پایین در سطح کشور در حال خرید و فروش می باشد.
از آن جایی که بیشترین خریداران این نوع گوشی ها دانش آموزان هستند، می طلبد خانواده ها نظارت بیشتری بر روی خرید تلفن همراه برای فرزندان خود داشته باشند.