به گزارش ملت ایران به نقل از ایسنا مهدی قمصریان اظهار کرد: با ابلاغ معاون اول رییس جمهور و با تصویب شورای عالی استاندارد و بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد بند(۵) ماده(۲۰) قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران - مصوب ۱۳۷۱ - اجرای استاندارد نصب کیسه ایمنی هوای راننده در خوردروهای گروه(m۱) موضوع استاندارد ملی شماره ۶۹۲۴ از ابتدای سال ۱۳۹۲ و نصب حداقل دو کیسه ایمنی هوا(برای راننده و سرنشین جلو) از اول تیرماه ۱۳۹۲ اجباری شد.

مدیرکل دفتر سخنگوی دولت گفت: بر اساس مصوبه مذکور خودروسازان مجازند سالانه حداکثر بیست درصد خودروهای تولیدی خود را با یک کیسه ایمنی هوا برای راننده تولید کنند.

وی تاکید کرد: در مصوبه شورای عالی استاندارد زمان های مندرج غیر قابل تمدید بوده و نظارت بر حسن اجرای آن مطابق زمان های مقرر بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

وی در پایان اظهار کرد: این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه های شماره ۱۰۴۵۱۲/۴۰۸۳۶ مورخ ۲۴/۵ / ۱۳۸۸، شماره ۱۸۹۲۴۷/۴۰۸۳۶ موزخ ۲۸/۹ / ۱۳۹۰ و شماره ۱۳۴۲۵۸/۴۰۸۳۶ مورخ ۸/۷ / ۱۳۹۱ می شود.

بر اساس اعلام پایگاه اطلاع رسانی دولت، مصوبه شورای عالی استاندارد اول اردیبهشت ۱۳۹۲ از سوی محمد رضا رحیمی - معاون اول رییس جمهور - برای اجرا ابلاغ شده است.