به گزارش ملت ایران به نقل از مهر: پژوهشگران آمریکایی با استفاده از روش تاریخ نگاری رایودکربنی موفق به رمزگشایی از تقویم باستانی مایاها شدند.
سه تقویم متفاوت مایاها شامل تقویم مقدس Tzolk ' in است که یکسال آن ۲۶۰ روز محاسبه می شد و برای انجام برنامه های مذهبی مورد استفاده قرار می گرفت؛ تقویم دوم که Haab نام دارد و یکسال ۳۶۵ روز بطول می انجامد و از تغییرات فصلی برای شمارش روزها استفاده می شود و تقویم سوم شمارش بزرگ(Long Count) نام دارد؛ این تقویم ۵۱۲۵ ساله که در روز ۲۱ دسامبر ۲۰۱۲ پایان یافت از ۱۴۴ هزار روز - باکتون، هفت هزار و ۲۰۰ روز - کاتون، ۳۶۰ روز - تون، ۲۰ روز - وینال و یک روز - کین تشکیل شده است.
محققان دانشگاه پن استیت در پنسیلوانیا با تنظیم(کالیبره) کردن تقویم شمارش بزرگ بر روی تقویم مدرن اروپایی، موفق به رمزگشایی از آن شده اند.
پروفسور «داگلاس کنت» باستان شناس زیست محیطی و سرپرست تیم تحقیقاتی خاطرنشان می کند: در روش های تطبیق تقویم شمارش بزرگ با تقویم مدرن اروپایی از حوادثتاریخی و نجومی استفاده می شود که چندان قابل اطمینان نیستند.
یک تیم بین المللی از پژوهشگران برای تطبیق تقویم باستانی مایاها از روش همبستگی گودمان - ماتینز - تامپسون(GMT) استفاده کردند؛ این همبستگی نشان می دهد که ایجاد تاریخ در ششم سپتامبر ۳۱۱۴ پیش از میلاد روی داده است.
در این روش از ترکیب شتاب دهنده طیف سنج جرمی کربن - ۱۴ و کالیراسیون با استفاده از نرخ رشد درختان استفاده شد؛ نرخ رشد درخت با رهگیری سالانه تغییرات در جذب کلسیم در فصول بارانی محاسبه شد و تغییرات جوی کربن - ۱۴ در طول دوران کلاسیک مایاها حاکی از نوسانات شدید در طول زمان بوده است.
با قرار گرفتن و تطبیق تقویم باستانی «شمارش بزرگ» در تقویم مدرن اروپایی، امکان درک زمان وقوع حوادثدر عصر مایاها با رویدادهای تاریخی در سایر نقاط جهان فراهم می شود.
نتایج این مطالعه در مجله Scientific Reports منتشر شده است.