ملت ایران: به گفته برخی نمایندگی های فروش خودروسازان، روزانه حدود هزار نفر از مشتریانی که خودرو ثبت نام کرده اند، انصراف می دهند و این روند از اواخر سال گذشته آغاز شده است.
آنها می گویند، انصراف از خودروهای ثبت نامی، از همان اولین روز بعد از تعطیلات ادامه پیدا کرده و حالا سه خودروساز بزرگ کشور حدودا روزی ۱۰۰۰ انصرافی دارند.
این اتفاق کم سابقه در شرایطی رخ داده که مشتریان در انتظار اعلام قیمت جدید خودروهای داخلی هستند، قیمت هایی که قرار است شورای رقابت تا یک هفته دیگر آنها را اعلام کند. بنابر اعلام این شورا، ۳۱ فروردین قیمت های جدید اعلام می شوند، قیمت هایی که قرار است از نرخ های فعلی کمتر باشند.
این وعده شورای رقابت که به پیش از عید برمی گردد، سبب شده مشتریان دست از خرید و فروش خودرو بکشند، زیرا گمان می کنند قیمت ها قرار است در حد چشمگیری پایین بیاید. رکود حاصله از وعده شورای رقابت، افت قیمت ها را در بازار به همراه داشته است، به نحوی که در حال حاضر قیمت برخی خودروها به زیر نرخ کارخانه رسیده است.
از همین روست که مشتریان در حال انصراف از خودروهای ثبت نامی هستند، زیرا از یک سو گمان می برند قیمت رسمی خودروها در آخر فروردین کاهشی قابل توجه را تجربه می کند و از طرف دیگر عقل اقتصادی آنها حکم می کند وقتی خودرو ثبت نامی شان قیمت پایین تری در بازار دارد، انصراف داده و آن را از بازار بخرند.

این البته در حالی است که خودروسازان عنوان کرده اند توان کاهش قیمت را ندارند و محصولات شان ارزان نخواهد شد، حتی اگر شورای رقابت فرمان ارزانی را صادر کند.