هو انگ هوی که برای از پای در آوردن حریف هیچ نیازی به سلاح ندارد هفته ای ۲بار مهارت خود را برای گردشگر ها در یکی از خیابان های مالزی به نمایش می گذارد.

او که دارنده عنوان در کتاب رکورد های جهانی گینس است تمرین های خود را از ۱۷سالگی روی درخت موز انجام می داد.