میزگرد تلویزیونی در اردن درباره سوریه، به درگیری شرکت کنندگان در آن منجر شد.

شبکه تلویزیونی یورونیوز گزارش داد: میزگرد شبکه تلویزیونی «هفت ستاره»(۷stars) اردن که موضوع آن به سوریه اختصاص داشت با درگیری به پایان رسید.

در این میزگرد دو روزنامه نگار پس از رد و بدل کردن توهین های لفظی، با یکدیگر درگیر شدند و دکور برنامه را به هم ریختند.