زیر پوشش پارچه ای این چتر تراشه کوچکی نصب شده که پس از بررسی ضربه های قطره های باران به سطح چتر در مورد پیش بینی سیلاب و غیره به وسیله بلوتوثاطلاعاتی به گوشی تلفن همراه هوشمند ارسال می کند.