ملت ایران: چنگ جانبائو یک میلیاردر چینی است که فقط هوا میفروشد. البته به گفته خودش هوای تازه و سالم و البته در بسته بندی های بهداشتی. او این کار را برای جلب توجه بیشتر مردم به وضعیت آلودگی آب و هوا انجام میدهد. هر بسته از این هوای تازه که از سراسر کشور چین جمع آوری شده ۰٫۸ دلار قیمت دارد.