ملت ایران: «الیاس ادنی» پسر بچه سه ساله، موهای بلند خود که ۶۱ سانتی متر بود را به خاطر خیریه کوتاه کرد.

این پسر بچه که موهای بلندی داشت به دلیل اینکه وی را با یک دختر اشتباه می گرفتند، موهای خود را به یک خیریه بخشید.

قرار است از موهای این پسر بچه یک کلاه گیس ساخته شود و به یک کودک مبتلا به سرطان و یا در شرایط دیگر اهدا شود.