به گزارش ملت ایران به نقل از سایپانیوز، آنالیز قیمتی و هزینه های تمام شده ۲ محصول تیبا و سایپا SX ۱۳۱ اعلام شد.