نوزادی بادستگاه گوارش خارج ازبدن/عکس

با به دنیا آمدن بچه همه پزشکان و حتی والدین آن شگفت زده شدند چرا که روده، کبد و بخشی از دستگاه گوارش این بچه خارج از بدنش رشد کرده بود و روی پوست او قرار داشت.

تیم پزشکی سریعا بچه را به یک بیمارستان تخصصی کودکان انتقال دادند و در آنجا تحت مراقبت های ویژه قرار گرفته است تا سرنوشت آن مشخص شود. پزشکان می گویند این مشکل به اندازه ای که به نظر می رسد حاد نیست و تنها زمان می برد.

بر طبق گفته تیم پزشکی حرفه ای کودکان این بچه تا یک سال آینده به مرور اندام ها را به داخل بدن جذب می کند و سپس به حالت عادی و زندگی نرمال هر کودک دیگری باز خواهد گشت.

باشگاه خبرنگاران