دادستان لبنان برایخواننده معروفاین کشور درخواست صدورحکم اعدامکرد.

به نقل از خبرگزاری فرانسه، در متن کیفرخواست ارائه شده از سوی دادستانی خطاب به دادگاه نظامی لبنان، برای عبدالرحمن شمندر معروف به فضل شاکر درخواست صدور حکم اعدام شده است.

فضل شاکر تا چند ماه قبل از این یکی از معروفترین و محبوب ترین خوانندگان رومانتیک لبنانی بود. او به یکبار تغییر کرد و ضمن کنار گذاشتن موسیقی و خوانندگی، به صف افراط گرایان اسلامی پیوست.

شاکر از سوی دادستانی به ایجاد گروه های مسلحانه و حمله به ارگان های دولتی از جمله ارتش و قتل افسران و اعضای ارتش و حمل و نگهداری و استفاده از مواد منفجره و سلاح سبک و سنگین و استفاده از این سلاح علیه ارتش است.

این خواننده سابق هم اکنون فراری است اما نام وی بارها در عملیات های گروه های تروریستی و تندروی اسلامی علیه ارتش لبنان آمده است.
او پس از کناره گیری از خوانندگی، بارها خواستار نابودی همه آلبوم هایش شده است.

شاکر خواننده ۴۴ ساله لبنانی که به دنبال حوادثسوریه، خوانندگی را کنار گذاشت و با تغییر ظاهر، در برنامه های اسلامگرایان تندرو حاضر می شود.

وی هم اکنون به یکی از حامیان جدی اسلامگرایان تندرو مخالف حکومت بشار اسد رئیس جمهور سوریه تبدیل شده و از فعالیت های آنها در این کشور حمایت می کند.

" فضل شاکر " قبل و بعد از پیوستن به اسلامگرایان تندرو


حضور در برنامه های اسلامگرایان تندرو لبنان