شغلی مخصوص افراد با دل و جرات /تصاویر

ملت ایران: تمام مشاغل به نوعی سختی های خود را دارند و نمی توان هیچ شغلی را آسان دانست اما افرادی هستند که شغل و حرفه ای بسیار خطرناک دارند که نیاز به دلی نترس دارد.

" کاراگاه پل ها " شغلی است که نیاز به افراد نترس و با دل جرات دارد چرا که این شغل دفتر کاری تقریبا در ارتفاع ۳۰۰ متری از زمین و معلق دارد و تمام زندگی شما به یک طناب ایمنی متصل است.

این شغل که در کشورهای مختلف وجود دارد برای بازرسی از پل ها است. افرادی که به این شغل مشغول هستند هر بار به سراغ یک پل می روند و با آویزان شدن از آن قسمت های خاصی را چک می کنند تا مبادا پل دچار مشکل شده باشد.

این افراد معمولا خود درس هایی را در مورد سازه های پل خوانده اند و رشته هر کدام آن ها با یکدیگر متفاوت است به طوری که بازرسی از یک پل بتنی با پل فلزی کاملا متفاوت است.

کاراگاهان پل معمولا با استفاده از طناب های ایمنی و با کمک جرثقیل از پل ها آویزان می شوند. ارتفاع کار ان ها معمولا بین ۱۰۰ تا ۴۰۰ متر از سطح زمین متغییر است و آن ها همچنین باید ابزار آلات خود را نیز به همراه داشته باشند.

باشگاه خبرنگاران