عکس: نوزاد ۶.۷ کیلویی را ببینید

مسوولان بیمارستان نیز می گوید اولیور تقریبا دو برابر سایز بچه هایی است که آنها در بیمارستان به دنیا می آورند.

اولیور از طریق عمل سزارین متولد شده است.

آماندا کرشاو مامایی که بچه را بدنیا آورده می گوید اولیور نیاز به تغذیه زیاد خواهد داشت.

منبع: خبرآنلاین