ملت ایران: سارا توده زارع کارشناس نجوم در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران عنوان کرد: قمر سنگی ماه دارای قطری حدود ۳ هزار و ۴۷۶ کیلومتر که معادل یک چهارم قطر زمین است می باشد و پنجمین قمر بزرگ منظومه شمسی در میان ۱۷۳ قمر موجود در این منظومه محسوب می شودو پر جرم ترین و نزدیکترین جرم به کره ما است.

وی افزود: این قمر که ۵/۴ میلیارد سال پیش همزمان با زمین شکل گرفته در اطراف خود دارای جوی بسیار ناچیز می باشد که نبود جوی ضخیم موجب شده تا شهاب سنگ ها با سطح آن برخورد و گودال هایی بر روی آن ایجاد کنند و همچنین این جو نا چیز موجب ناپایداری دمای سطح این سیاره شده به طوری که دمای آن در روز ۱۱۷ + و در شب ۱۷۳ - می باشد.

توده زارع تاکید کرد: این قمر مانند همه اجرام منظومه شمسی در مداری مشخص و بیضوی شکل به دور سیاره زمین می چرخد که در این چرخش گاهی در دور ترین نقطه از زمین و گاهی در نزدیکترین فاصله به زمین قرار می گیرد که به آن ها به ترتیب اوج و حضیض می گویند.

وی خاطرنشان کرد: بعد از ظهر امروز ساعت ۱۵:۴۴ ماه درفاصله ۳۶۵ هزار و ۳۱۸ کیلومتری از زمین یعنی در نزدیکترین فاصله با زمین و حضیض قرار می گیرد اما به دلیلی روشنایی آسمان در ایران قابل رویت نیست.