به گزارش ملت ایران: زیسیکیااوو، دهکده ای آرام است که دارای راز بسیار بزرگی می باشد. راز بزرگ این دهکده، داشتن مارهای بسیار خطرناکی است که تعداد آنها تا ۳ میلیون می رسد. در طول چندین دهه قبل، مردم محلی این دهکده از طریق کشاورزی و ماهیگیری امرار معاش می کردند. اما هم اکنون آنها به پرورش مارهایی همچون پیتون، کبری و افعی روی آورده اند.

این دهکده سرشار از مارهای بسیار خطرناک می باشد. درمجموع ۳ میلیون مار در آنجا وجود دارد. در واقع به ازای هر فرد بومی، ۳۰۰۰ مار وجود دارد. این دهکده دارای بیش از ۱۰۰ مزرعه مار می باشد. در هر مزرعه می توانید شاهد جعبه های چوبی کوچکی باشید که در داخل آنها مارها در حال خزیدن بر روی هم هستند.

در طول تابستان گودال های بتنی، پر از خطرناک ترین مارهای جهان می شوند. یکی از دلایل پرورش این خزندگان، گوشت آنهاست که به رستورانها فروخته می شود و از طرفی دیگر قسمت های مختلف بدن این موجودات ترسناک در طب سنتی چین کاربرد دارد.

یکی از پرورش دهندگان مار می گوید: " پرورش مار خطرات بسیاری به همراه دارد، به طوری که یکی از دوستان من به خاطر نیش یک مار بسیار سمی جان خود را از دست داد اما از طرفی این مارها دارای فواید بسیاری می باشند. تا آنجا که این حیوانات وحشی، جان مرد جوانی که از بیماری مهلکی رنج می کشید، را نجات دادند. "

گرفتن مار و پرورش آن نیاز به تجربه بسیار و تکنیک صحیح دارد. با وجود ریسک بسیار بالای این کار، اهالی این روستا به این کار ادامه می دهند و از این طریق پول بسیار هنگفتی به دست آورده اند.