ملت ایران: این رنگین کمان آتشین در میان ابر‌‌ها همچون شعله‌‌‌های سرکش به نمایش در می‌آید، ولی از هلال رنگین کمان در آن خبری نیست.

مرد جوانی که این صحنه‌‌‌های زیبا را در کنار فرزندانش به تصویر کشیده است، گفت: «تا به حال هرگز چنین تصویر بی‌نظیری از رنگین‌کمان را ندیده بودم. اصلاً فکر نمی‌کردم چنین پدیده‌ای وجود داشته باشد.»

ابر‌‌های کریستالی از جمله ابر‌‌هایی هستند که سالانه بار‌‌ها در آسمان امریکا دیده می‌شوند اما بندرت می‌توان تصاویر تلاقی نور با آنها را شکار کرد.