ملت ایران: فابریکن محصولی جدید از یک طراح اسپانیایی(دکتر مانل توروس) است که ۱۰ سال بر روی آن کار کرده. آنقدر اندازه آن مناسب شما است که همانند پوست شما می ماند. حال این اختراع هوشمندانه چگونه کار می کند.؟

اسپری ای حاوی فیبرهای نخی، پلیمری و ماده حلالی است که مستقیما به بدن پاشیده می شود. به محض تماس با بدن خشک می شود. پس به محض تمام شدن اسپری می توانید آن را از تن خارج کنید. می توانید دوباره آن را شسته و به تن کنید. جالب آنکه می توانید آن را بازیافت کرده و لباس جدیدی با آن برای خود بسازید.

این محصول می تواند برای موارد دیگر نیز استفاده شود مانند باند های استریل و یا موارد پزشکی و …

منبع: افکارنیوز