ملت ایران: تلسکوپهای تخصصی زمینی یا مستقر در فضای ناسا می‌توانند مجموعه رنگینی از نور را در ورای طیفهای قابل مشاهده برای چشم غیرمسلح رصد کنند و ناسا به دقت این تصاویر که هر کدام اطلاعات متفاوتی در مورد اجزای مختلف سطح و جو خورشید نشان می‌دهند را بررسی می‌کند.

این سازمان برای نمایش مجموعه گسترده طیفهایی مورد بررسی خود یک تصویر نقشدار را که شبیه به یک لحاف چهل‌تکه خورشیدی با رنگهای قرمز، آبی، سبز، بنفش، نارنجی و دیگر تصاویر رنگی است، منتشر کرده است.

به گفته محققان، برای مثال نور سبز و زرد ۵۵۰۰ انگستروم عموما از ماده‌ای با حرارت ۱۰ هزار درجه فارنهایت نشات می‌گیرد که نشانگر سطح خورشید است. از سوی دیگر، نور ۹۴ انگسترومی فرابنفش شدید از اتمهایی است که حدود ۱۱ میلیون درجه فارنهایت حرارت داشته و طول موج خوبی برای مشاهده جرقه های خورشید با دمای بسیار بالا به شمار می‌رود.

با بررسی تصاویر خورشید در طول موجهای مختلف که در تلسکوپ‌هایی مانند رصدخانه دینامیک خورشیدی، تلسکوپ استریو و سوهو انجام می‌شود، دانشمندان می‌توانند چگونگی حرکت ذرات و حرارت را در میان جو خورشید دنبال کنند.

از سطح خورشید به بالا، طول موجهای مورد بررسی توسط ناسا که به انگستروم سنجیده می‌شوند، شامل این موارد هستند:

- ۴۵۰۰: نشان‌دهنده سطح خورشید یا نورکره

- ۱۷۰۰: نشانگر سطح خورشید و لایه کروموسفر در بالای نورکره بوده که دما از آنجا شروع به افزایش می‌کند. لایه بالایی جو خورشید موسوم به تاج

- ۱۶۰۰: نشانگر ترکیبی از بالای نورکره و منطقه انتقال در میان کروموسفر و بالاترین لایه جو خورشید موسوم به تاج است. منطقه انتقالی جایی است که دما به سرعت افزایش می‌یابد.

- ۳۰۴: این نور از کروموسفر و منطقه انتقالی تابیده می‌شود.

- ۱۷۱: این طول موج نشانگر تاج خورشیدی در زمان آرام بودن آن است. این منطقه همچنین کمانهای غول‌پیکر مغناطیسی موسوم به حلقه‌های تاجی را نیز نمایش می‌دهد.

- ۱۹۳: نطقه کمی داغتر از تاج و همچنین ماده داغتر یک جرقه خورشیدی را به نمایش گذاشته است.

- ۲۱۱: این طول موج مناطق داغتر و از لحاظ مغناطیسی فعالتری را در تاج خورشیدی نشان می‌دهد.

- ۳۳۵: این طول موج نیز مناطق داغتر تاج را نشان می‌دهد.

- ۹۴: این طول موج به نمایش مناطق تاج در طول یک جرقه خورشیدی می‌پردازد.

- ۱۳۱: داغترین ماده در یک جرقه خورشیدی است.

لحاف چهل تکه خورشیدی در تصاویر جدید ناسا

برخی از طول موجهای رصد شده توسط ناسا برای تاکید بر جنبه‌های خاص سطح یا جو خورشید

منبع: ایسنا