ملت ایران: تا به حال حتما با دوقلوها برخورد داشتید و یا آن ها را دیده اید که بسیار به یکدیگر شبیه هستند و تنها در جزئیات شاید با یکدیگر متفاوت باشند.

به غیر از دوقلوها گاهی اوقات برخی افراد نیز هستند که با یکدیگر شباهت وصف ناپزیری دارند اما در اصل با یکدیگر غریبه اند و اصلا یکدیگر را نمی شناسند.

به تازگی یک عکاس فرانسوی به نام " Francois Brunelle " ۲۰۰ نفر از افرادی که نسبتی با یکدیگر ندارند اما کاملا شبیه به هم هستند را جمع کرده و از آن ها عکس گرفته است.

این عکاس می گوید این گونه افراد در دنیا زیاد هستند ولی باید به دنبال آن ها گشت و این کار بسیار سخت است چرا که ممکن است همزاد شما در آنسوی دنیا باشد.

این عکس ها به گونه ای است که شما در ابتدا فکر می کنید تنها عکس تعدادی دوقلو را می بینید اما با دانستن راز آن ها بیشتر شگفت زده خواهید شد.

باشگاه خبرنگاران