معلمی که از شاگردانش می ترسد! /عکس

ملت ایران: خانم " ماریا والتر " در یک دبیرستان در اوهایو درس زبان فرانسه و اسپانیایی تدریس میکند اما زمانیکه مدرسه از وی خواست در مقطع پایینتری تدریس را ادامه دهد مشکلات وی آغاز شد. به همین دلیل از اولیای مدرسه به دادگاه شکایت کرد و عنوان کرده است او یک نقطه ضعف بزرگ دارد اما مدرسه از این جریان کاملا مطلع بوده است اما اکنون با درخواست از وی برای تدریس در مقطع پایینتر و عدم پذیرش او گفته شده که وی باید از کار اخراج شود.

این معلم ۶۱ ساله از یک بیماری عجیب رنج میبرد. او دچار ترس از بچه هاست و در دادگاه عنوان کرده است که اولیای مدرسه از بیماری وی مطلع هستند و با این کار تنها قصد اخراج وی را دارند. او اضافه کرده است که از دهه ۹۰ میلادی به این بیماری مبتلا شده است و حتی به مدرسه اعلام کرده بود که قادر به تدریس بچه ها در مقاطع پایین نیست.

او به عنوان مدرک، پرونده های پزشکی خود را که در آنها ذکر شده است وی در مقابله با بچه ها دچار اضطراب و استرس و فشار خون و کابوسهای شبانه میشود را به دادگاه ارائه کرده است.

وی که از سال ۱۹۷۶ در این مدرسه تدریس کرده است میگوید: اگر مجبور باشد شغلش را رها می کند چراکه هرگز نمیتواند بر این ترس غلبه کند.