حک شدن تصویر یک زن بر روی سطح ماه +عکس

به گزارش ملت ایران به نقل از تودب نیور: مونا لیزا اولین زنی که قرار است تصویرش روی کره ماه به نمایش در آید.
سازمان هوا و فضای امریکا تصمیم گرفته است تصویری از " مونا لیزا " شاهکار لئوناردو داوینچی را به وسیله لیزر روی سطح ماه به نمایش در آورد.

این فرآیند با استفاده از سیستم ردیابی مدارگرد ناسا صورت خواهد پذیرفت که یک فرآیند سه سال و نیمه خواهد بود. پالسهای لیزری توسط ماهواره ها به محدوده ایستگاههای فضایی فرستاده خواهند شد تا به علامت گذاری محلهای مورد نظر روی کره ماه بپردازند. برای ارسال این اثر تاریخی زیبا محققان یک نسخه کدگذاری شده سیاه و سفید از این پرتره تهیه کرده اند که در اندازه ۲۰۰*۱۲۵ پیکسل ساخته شده است.
هر نقطه ارزش گذاری شده از صفر تا ۴۰۹۵ یعنی از رنگ سیاه به خاکستری و سفید تغییر میکند.
یک کاوشگر ارتفاع سنج لیزری مدار گرد نیز زمان ارسال هر پالس را با تعیین ارزش هر پیکسل مشخص میکند.
این فرآیند که اکنون در مرحله آزمایش است تا کنون تنها ۱۵ درصد خطا داشته است و نهایتا تصویر از طریق سیستم ارتباطات رادیویی مدارگرد استاندارد به زمین ارسال خواهد شد.
سیستم لیزری قادر است داده ها را با سرعتی ۱۰ تا ۱۰۰ برابر بیشتر از سرعت سیستمهای رادیویی ارسال کند.