بعد از لغو قانون ممنوعیت شرکت تغییر جنسیتی ها در رقابتهای دختر شایسته امسال در آمریکا، کایلان ونزل اولین زن تغییر جنسیت داده شده است که در این مسابقات شرکت می کند.

کایلان ونزل ۲۶ ساله که از سن ۱۱ سالگی تغییر جنسیت داده است می گوید: آرزوی من همیشه برنده شدن در مسابقات ملکه زیبایی کالیفرنیا بوده است و بخاطر همین با شنیدن لغو قانون ممنوعیت شرکت تغییر جنسیتی ها در رقابتهای دختر شایسته بسیار خوشحال شدم و جراحی های زیبایی زیادی را انجام دادم تا بتوانم برنده شوم.

او میگوید به خاطر انجام حرکات سخت ورزشی و دویدن زیاد اندام متناسبی دارد.