ملت ایران: خانم " آنیک " ۳۵ ساله دچار نوعی بیماری نادر است که روزانه تا ۶ بار دچار حمله های خواب میشود و حتی نمیداند چه مدت زمان خوابیده است.

پزشکان به او پیشنهاد کردند با کمک یک سگ آموزش دیده در طول روز از شر حملات خواب خلاص شود. این سگ که مدت ۱ سال آموزش دیده است هر بار صاحبش دچار حمله میشود با لیسیدن کف پا و گوشها و دستهای صاحبش او را بیدار میکند.

این زن بلژیکی ۳۵ ساله که باید از پدر و مادر پیر خود هم مراقبت کند گاهی روزانه تا ۱۶ ساعت در خواب بوده است. حال او با کمک این سگ کوچک به زندگی عادی باز گشته است. او میگوید گاهی حتی در ایستگاه اتوبوس و یا در فروشگاه دچار حمله میشدم و این مرا به شدت آزرده می ساخت و گاهی هم درحال پخت غذا خوابم میبرد که این مسئله بسیار خطرناک بود و زندگی ام به کلی مختل شده بود.

این سگ آموزش دیده است که با شنیدن صداهای اخباری مثل صدای زنگ در، ساعت، موبایل و تلفن صاحبش را از خواب بیدار کند او حتی اجازه نمیدهد صاحبش در ایستگاههای قطار و اتوبوس چرت بزند و یا خوابش ببرد.