ملت ایران: یک خانم باردار امریکایی که ماههای آخر بارداری اش را سپری میکرد برای میل کردن یک وعده غذایی وارد یک رستوران شیک شد. او خسته و سنگین روی یکی از صندلیها نشست و غذای خود را سفارش داد و بعد از خوردن غذا درخواست صورت حساب کرد او روی فیش صورت حساب جمله ای دید که باعثتعجب ودر عین حال خوشحالی اش شد.

این خانم باردار که نامش فاش نشده است میگوید: وقتی صورت حساب را دیدم کمی جا خوردم اما هم دلگرم شدم و هم احساس خوبی به من دست داد از اینکه یک فرد غریبه برای من و شاد کردن من کاری انجام داده است.

روی فیش صورتحساب به جای نام خریدار نوشته شده بود " مادر زیبا و خوش شانس آینده " صاحب این رستوران که خود یک زن مهربان و خوش قلب است از دریافت پول غذا نیز خودداری کرده و به مادر باردار گفت این وعده غذایی هدیه رستوران ما به شما و فرزندتان است و امیدواریم از این غذا لذت برده باشید.

این مسئله عکس العمل مثبت وسیع رسانه ای به همراه داشته است. یک پزشک متخصص بارداری میگوید: ماههای آخر بارداری خانمها به دلیل سنگینی زیاد و اختلالات در خواب راحت و خستگی مداوم اکثرا دچار افسردگی میشوند و این بسیار مهم است که از سوی اطرافیان حمایت شده و مورد توجه قرار گیرند. این اتفاق اگرچه ساده و پیش پا افتاده تاثیر بسیار زیادی روی این خانم خواهد داشت.

این زن باردار میگوید به قدری تحت تاثیر این اتفاق قرار گرفته و احساس خوشایندی را تجربه کرده است که تصمیم دارد نام صاحب رستوران را روی فرزندش که یک دختر است بگذارد.