پلیسنیویورکدر حال تصمیم گیری برای استفاده ازعینک گوگلبعنوان ابزاری برای تحقیقات در مورد خلاف کارهاست.

در حال حاضر این عینک در حال آزمایش توسط پلیس نیویورک است.

یکی از افسران پلیس گفت: ما چند نمونه از عینک های گوگل را دریافت کرده ایم و درحال حاضر مشغول به آزمایش آنها هستیم.

قابلیت های این عینک برای پلیس بازشناسی چهره هاست و مامورین می توانند به مرکز اطلاعات جرائم دسترسی داشته باشند.

«سوزان مریت» مدیر فنی اداره پلیس در سان فرانسیسکو گفت: پلیس نیویورک به برنامه های کاربردی عینک گوگل علاقه مند است و این عینک برای کمک به پلیس واقعا مفید است.

«پاتریک جردن» طراح و سازنده این عینک گفت: این عینک برای آتش نشان ها نیز مفید است چون آنها می توانند اطلاعات لازم، زمان، محل و حضور مواد خطرناک را دریافت کنند.

وی افزود: من تصمیم دارم عینکی برای آتش نشان ها طراحی کنم چون می تواند اطلاعات لازم را در اختیار مامورین آتش نشانی بگذارد و سریعا آتش نشان ها به محل وقوع حادثه برسند.

پلیس با داشتن این عینک دیگر نیازی به نوشتن گزارش دستی یا دیجیتالی ندارد.

قیمت این عینک در حال حاضر ۱۵۰۰ دلار است.