سرویس مذهبی افکار نیوز - امام علی(ع) در عهد نامه مالک اشتر یاد آور شده است که من از رسول خدا(ص) بارها شنیدم که می فرمود:

لن تقدس امة لایوخذ للضعیف فیها حقه من القوی غیر متتعتع؛ امتی که درآن حق ضعیف از قدرتمند بی هراس و لکنت زبان گرفته نشود هرگز به پاکی و قداست نخواهد رسید.

در این کلام یکی از نشانه های قداست و پاکی جامعه این دانسته شده است که پایین ترین افراد جامعه و ضعیف ترین اشخاص بتوانند بدون آنکه احساس خطر کنند به مسئولان و قدرتمندان، آزادانه اعتراض نمایند و خود را در امنیت کامل از عواقب و تبعات آن بدانند.

منبع:
۱ - نهج البلاغه، نامه۵۳.
۲ - رک: تفسیر موضوعی نهج البلاغه، ص۱۰۳.