ملت ایران: نکته جالب این که برخی از کسانی که چنین هدیه ای دریافت داشته اند، با شادی در شبکه های اجتماعی از آن سخن گفته اند. و جالب تر این که این افراد همان اسلحه ای را در کریسمس عیدی گرفته اند که کمتر از یک ماه پیش در نیوتاون ۲۸ انسان بی گناه را به کام مرگ فرستاد: AR - ۱۵!

در حالی که مردم شهر نیوتاون آمریکا می کوشند درد و رنج ناشی از کشتار ۲۸ تن از همشهریان خود را با کریسمس بکاهند؛ درمقابل، بسیاری از اهالی ایالات متحده برای این جشن، به یکدیگر اسلحه هدیه کرده اند!

نکته جالب این که برخی از کسانی که چنین هدیه ای دریافت داشته اند، با شادی در شبکه های اجتماعی از آن سخن گفته اند. و جالب تر این که این افراد همان اسلحه ای را در کریسمس عیدی گرفته اند که کمتر از یک ماه پیش در نیوتاون ۲۸ انسان بی گناه را به کام مرگ فرستاد: AR - ۱۵!