دردسرهای پیام کریسمس پادشاه اسپانیا +عکس

ملت ایران:خوان کارلوس پادشاه اسپانیا یکی از ناشناخته ترین مقامات سیاسی اروپاست که به عادت هر ساله، امسال نیز به مناسبت عید کریسمس به سخنرانی پرداخت. پیام هر ساله تلویزیونی پادشاه، یکی از رسومات تلویزیونی شب کریسمس است و معمولا میزان اثرگذاری پیام را با میزان بیننده و شنونده های آن می سنجند، اما بررسیها نشان می دهد پیام دوشنبه شب او با کمترین میزان استقبال مخاطبان در طول ۱۵ سال اخیر روبرو شده است.

در حالی که اسپانیا حدود ۴۷ میلیون نفر جمعیت دارد، امسال شش میلیون و ۹۲۱ هزار نفر هنگام پخش همزمان آن از شبکه های متعدد تلویزیونی به تماشای آن نشستند، حال آنکه این رقم در سال ۲۰۰۰ یعنی ۱۲ سال پیش تعداد ۹ میلیون و ۱۴۰ هزار نفر و در سال ۱۹۹۸ میلادی هشت میلیون و ۹۷۱ هزار نفر ثبت شده بود.

پیام پادشاه در سال جاری حتی نسبت به سال گذشته نیز مخاطبان بسیاری را از دست داده است زیرا این رقم در سال گذشته هفت میلیون و ۱۶۵ هزار نفر بود. این افت مخاطب در حالی رخ داده که هم جمعیت و هم شبکه های رادیویی و تلویزیونی اسپانیا در طول ۱۵ سال اخیر افزایش چندبرابری داشته و پیام کریسمس خوان کارلوس در سال جاری بطور زنده از ۲۵ کانال تلویزیونی سراسری و محلی پخش شده است.

از طرف دیگر، شواهد نشان می دهد دیگر کسی به پیگیری و اجرای سخنان خوان کارلوس درباره بحران عمیق سیاسی و اقتصادی این کشور چندان توجهی نمی کند. خوان کارلوس در پیام خود خواستار آن شد تا همه احزاب و دولتمردان کشور در قالب پیمان بزرگی حول محور اسپانیا گردهم جمع شوند و در آن، ضمن احترام به چندگونگی و تکثرگرایی فرهنگی، قومی، زبانی و نژادی در کشور، از وحدت و تمامیت ارضی آن دفاع کنند.

به عنوان مثال، آرتور مس رییس دولت محلی ایالت کاتالونیا گفته که پیام تلویزیونی خوان کارلوس را نشنیده است و ترجیح می دهند به اتحادیه اروپا بپیوندند تا اسپانیا.

باشگاه خبرنگاران