به گزارش ملت ایران، خودروهایی آینده همیشه بسیار عجیبو پر کاربرد بوده اند. این طرح ها که غالبا برای شرکت های بزرگ خودروسازی کشیده میشود بسیار پرطرفدار و جالب هستند.

" Vincent Chan " یک طراح خودرو است که تا به حال خودروهای زیادی را برای شرکت هی مختلف طراحی کرده است. او به تازگی یه پروژه مستقل به نام " Citi. Transmitter " آغاز کرده است که ویژگی های منحصر به فردی دارد.

این خودرو از چندین بخش تشکیل شده است که بخش اصلی آن یک خودروی تک نفره بسیار کوچک با تنها دو چرخ است. ولی بخش کوچک می تواند بنا به شرایط خاص تغییر داده شود.

این خودرو امکانات جانبی بسیار زیادی دارد به طوری که می توان آن را بنا به شرایط تبدیل به خودروی سواری کرد یا از آن مانند وانت کار کشید یا حتی تبدیل به ون می شود.

در قسمت انتهایی این خودرو بخشی وجود دارد که قطعات اضافی به آن متصل میشوند و موتور الکتریکی آن نیز توان هر کاری را دارد.

این خودرو در آینده می تواند به تنهایی تمام دنیا را تصاحب کند چرا که از آن می توان استفاده های متفاوتی کرد و در صورتی که امکانات نیاز نداشته باشید یک خودروی تک نفره بسیار باصرفه است.