ملت ایران:این روزنامه نوشته است: «این مرد ۶۰ ساله که به آزار جنسی و جسمی حدود ۶۰ دختر بچه خردسال ۶ تا ۱۰ ساله اعتراف کرده بود، پس از محاکمه در دادگاه انقلاب از اتهام افساد فی الارض تبرئه شد» اما «با اعتراض دادستانی مشهد به رای مذکور، این پرونده برای رسیدگی دقیق تر به دیوان عالی کشور ارسال شده است.»

روزنامه خراسان یادآوری کرده که «اسفند سال ۹۰ مرد ۶۰ ساله ای که با پیکان سفید رنگ دختران دبستانی را به بهانه پرسیدن آدرس سوار خودرو می کرد و با کشاندن آنان به حاشیه شهر مورد آزار و اذیت قرار می داد» پس از شکایت خانواده تعدادی از دختران «دستگیر و در شعبه ۸۰۹ مجتمع قضایی قدوسی مشهد مورد بازجویی قرار گرفت»، و پس از آنکه «تعداد زیادی از قربانیان که حدود ۶۰ نفر بودند او را شناسایی کردند و متهم نیز به صراحت آزار جسمی و جنسی دختران خردسال را پذیرفت و بازپرس پرونده اتهام افساد فی الارض را به وی تفهیم کرده بود.»

این روزنامه ضمن انتشار اظهارات خانواده برخی از دختران قربانی، نوشته است: «این مرد ۶۰ساله با اتهاماتی از قبیل مفسد فی الارض، ۶۰ فقره کودک آزاری جسمی و جنسی، ایراد صدمه بدنی عمدی به کودکان، ۶۰ فقره آدم ربایی با وسیله نقلیه و ارتکاب اعمال منافی عفت به عنف و اکراه» روبه رو شد اما «قاضی دادگاه انقلاب» مشهد به دلیل «ابهام قانون درباره مصادیق افساد فی الارض، او را از این اتهام تبرئه کرده است.»

روزنامه خراسان اشاره نکرده که دادگاه انقلاب مشهد غیر از «اتهام فساد فی الارض» که می تواند به اعدام منجر شود درباره سایر اتهامات از جمله اتهام «تجاوز جنسی به ۶۰ دختر ۶ تا ۱۰ ساله مشهدی» چه حکمی صادر کرده است.

منبع: مهر